Piotr Bożałkiński

radca prawny

Prowadzę kancelarię radcowską w Bielsku-Białej. W zakresie mojej praktyki znajduje się temat Służebności. Doradzam również klientom i reprezentuję ich przed sądami w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych i administracyjnych.
[Więcej >>>]

Ustanów służebność!

Służebność – wszystko co musisz wiedzieć

Piotr Bożałkiński06 lipca 2020Komentarze (0)

SłużebnośćPisałem już dużo na temat służebności, dzisiaj przedstawię Ci najważniejsze rzeczy, które powinieneś na ten temat wiedzieć.

Czym jest służebność?

Służebność jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest prawem, które umożliwia Ci korzystanie z cudzej nieruchomości w oznaczony sposób.

Ponieważ jest prawem rzeczowym będzie Ci ona przysługiwać nawet wówczas, gdy zmieni się właściciel działki, którą obciąża Twoja służebność 😊

 Rodzaje służebności

Kodeks cywilny zawiera przepisy dotyczące służebności gruntowej, służebności osobistej oraz służebności przesyłu.

Służebność gruntowa jest prawem związanym z Twoją nieruchomością. Umożliwia Ci ona korzystania z cudzej nieruchomości, w celu zwiększenia użyteczności Twojej nieruchomości. Może ona może polegać np. na przejeździe i przechodzie przez inną nieruchomość, oparciu budynku o mur sąsiada.

Pisałem o niej w TYM artykule.

Z kolei służebność osobista może uprawniać do tego samego co służebność gruntowa. Jest jednak ona prawem przysługujący konkretnej osobie. Nie trzeba być właścicielem nieruchomości aby mieć przysługiwało Ci to prawo. Na jej temat pisałem w TYM artykule.

Natomiast służebność przesyłu umożliwia przedsiębiorcy przesyłowemu korzystanie z cudzej nieruchomości za pomocą urządzenia przesyłowego. Może nim być słup energetyczny, wodociąg, gazociąg czy linia telekomunikacyjna. Na ten temat pisałem w TYM artykule.

W jaki sposób może powstać służebność?

Służebność  możesz ustanowić w drodze umowy. Przepisy wymagają, aby oświadczenie właściciela ustanawiającego  prawo złożone było w formie aktu notarialnego. Oświadczenie woli osoby, na rzecz której ustanowiona ma być ustanowione to prawo może być natomiast złożone w sposób dowolny.  W praktyce jednak oświadczenia woli obydwu stron składane są w formie aktu notarialnego.

Służebność może być w pewnych sytuacjach ustanowiona w drodze orzeczenia sądowego np. służebność drogi koniecznej. Może to nastąpić jeżeli Twoja nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej. Możesz wówczas złożyć do sądu wniosek o ustanowienie ustanowienia służebności drogi koniecznej.

Szerzej na temat tego kiedy możesz ustanowić to prawo pisałem w TYM artykule.

Jeżeli natomiast na Twojej nieruchomości znajduje się urządzenie przesyłowe to możesz złożyć do sądu wniosek o ustanowienie służebności przesyłu.

Szerzej na temat tego kiedy możesz ustanowić służebności przesyłu pisałem w TYM artykule.

Służebność może powstać również w drodze decyzji administracyjnej np. wydanej na podstawie art. 120 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także powstać z mocy prawa w drodze zasiedzenia.

Wynagrodzenie za służebność

Jeżeli służebność ustanawiana jest drodze umowy to jej strony decydują czy prawo to ma zostać ustanowiona za wynagrodzeniem czy też nieodpłatnie. Strony umowy określają też wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności.

Jeżeli natomiast służebność ustanawiana jest w drodze orzeczenia sądowego to wówczas sąd określa wysokość należnego Ci wynagrodzenia. Pisałem na ten temat w TYM artykule.

W przypadku ustanowienia służebności w drodze decyzji administracyjnej wysokość wynagrodzenia określona jest w tej decyzji.

Natomiast nabycie jej w drodze zasiedzenia jest nieodpłatne.

W jaki sposób powinieneś
wykonywać służebność?

Jeżeli służebność ustanowiona jest w drodze umowy to najlepiej jest dokładnie określić w niej sposób wykonywania tego prawa.

Natomiast gdy służebność ta ustanowiona jest w drodze orzeczenia sądowego to powinno ono wskazywać na czym ma polegać wykonywanie tej służebności.

W przypadku służebności drogi koniecznej orzeczenie sądowe powinno dokładnie określać jej przebieg. Pisałem o tym w TYM artykule.

W sytuacji gdy brak szczegółowych zapisów swoje prawo powinieneś wykonywać w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego i miejscowymi zwyczajami.

Powinieneś wykonywać swe prawo w taki sposób, żebyś jak najmniej utrudniał korzystanie z nieruchomości obciążonej.

Ochrona służebności

Przy wykonywaniu służebności korzystasz z ochrony z podobnej do tej, która przysługuje właścicielowi nieruchomości.

Jeżeli ktoś będzie utrudniał Ci wykonywanie Twojego prawa to będziesz mógł skierować sprawę do sądu, nawet przeciwko właścicielowi nieruchomości 😊

Zmiana służebności

Właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zmiany treści lub sposobu wykonywania służebności jeżeli powstanie po jego stronie ważna potrzeba gospodarcza ☹

Nie może jednak tego uczynić, gdy zmiana ta przyniosłaby dla Ciebie niewspółmierny uszczerbek. Poza tym, taka zmiana możliwa jest jedynie jeżeli zapłaci Ci za to wynagrodzenie 😊

Wygaśnięcie służebności

Jeżeli służebność została ustanowiona na określony czas to wygasa ona wraz upływem czasu, na który została ustanowiona. Wygasa ona także wskutek niewykonywania jej przez lat dziesięć.

W przypadku służebności osobistej wygaśniecie jej następuje najpóźniej ze śmiercią osoby uprawnione. Wyjątek stanowi jednak służebność mieszkania. Można bowiem w umowie zastrzec, że po śmierci przysługiwać będzie ona dzieciom, rodzicom lub małżonkowi osoby uprawnionej. Pisałem na ten temat w TYM artykule.

Służebność może zostać zniesiona w drodze orzeczenia sądowego. Może to nastąpić bez wynagrodzenia, jeżeli utraciła ona dla Ciebie wszelkie znaczenie.

Właściciel nieruchomości obciążonej może również domagać się jej zniesienia, jeżeli na skutek zmiany stosunków stała się ona dla niego szczególnie uciążliwa. Wtedy jednak będzie on musiał zapłacić Ci za to wynagrodzenie 😊

*****

Przeczytaj także artykuły:

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu – linie telekomunikacyjne

Służebność przesyłu a wynagrodzenie za bezumowne korzystanie

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności drogi koniecznej

Ochrona służebności

Zasiedzenie służebności

Służebność drogi koniecznej – nie zawsze możesz ją ustanowić

Ochrona służebności – egzekucja wyroku

Służebność drogi koniecznej a parkowanie

Służebność we wspólnocie mieszkaniowej

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu – linie energetyczne

Czy wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej wiąże sąd?

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu – gazociągi

Apelacja w sprawie o ustanowienie służebności przesyłu

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności a podatek dochodowy

Zmiana treści służebności

Wygaśnięcie służebności wskutek jej niewykonywania

Nabycie służebności przez wspólnotę mieszkaniową

Utrzymanie drogi koniecznej

Zniesienie służebności bez wynagrodzenia

Szerokość drogi koniecznej

Zniesienie służebności za wynagrodzeniem

Służebność drogi koniecznej przez zabytek

Naruszenie posiadania służebności

Służebność przesyłu na rzecz gminy

Służebność drogi koniecznej a dojazd samochodem

Postanowienie wstępne w sprawie o ustanowienie służebności przesyłu

Waloryzacja wynagrodzenia za ustanowienie służebności

Przedawnienie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie

Zabezpieczenie roszczenia o ustanowienie służebności

Opłata sądowa w sprawie o służebność

Dostęp do drogi publicznej

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PIOTR BOŻAŁKIŃSKI RADCA PRAWNY w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PIOTR BOŻAŁKIŃSKI RADCA PRAWNY w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: