Piotr Bożałkiński

radca prawny

Prowadzę kancelarię radcowską w Bielsku-Białej. W zakresie mojej praktyki znajduje się temat Służebności. Doradzam również klientom i reprezentuję ich przed sądami w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych i administracyjnych.
[Więcej >>>]

Ustanów służebność!

wrzesień 2020

W zeszłym roku złożyłem wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej, dotyczący jednej z nieruchomości położonej w pobliżu Bielska-Białej. Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego geodety, w celu wyznaczenia przebiegu drogi. Biegły stwierdził, że nie może wyznaczyć drogi koniecznej, gdyż we wniosku nie zostały wymienione trzy działki, przez które jego zdaniem powinna przebiegać droga. Zażądał ode […]

Moi klienci mieli działkę na Żywiecczyźnie.  Nad działką tą przebiegała linia energetyczna wysokiego napięcia. W związku z tym oczekiwali oni, że właściciel urządzenia zapłaci im odpowiednie wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu. Niestety, właściciel linii energetycznej – potężny przedsiębiorca przesyłowy nie zamierzał płacić moim klientom jakichkolwiek pieniędzy ☹ Twierdził on, że przeprowadził linię za zgodą moich […]

Służebność we wspólnocie mieszkaniowej

Piotr Bożałkiński11 września 2020Komentarze (0)

Właściciel pewnej nieruchomości złożył do sądu wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Przebiegać ona miała m.in. przez działkę należącą do pobliskiej wspólnoty mieszkaniowej. Sąd pierwszej instancji uwzględnił wniosek i ustanowił służebność drogi koniecznej. Jeden uczestnik postępowania sądowego złożył apelacją od postanowienia sądu pierwszej. Sąd drugiej instancji uchylił postanowienie ustanawiające służebność i zniósł postępowanie, które toczyło […]

Służebność drogi koniecznej a parkowanie

Piotr Bożałkiński05 września 20204 komentarze

Wyobraź sobie, że masz służebność drogi koniecznej, prowadzącej do Twojego budynku. Parkujesz samochód przed swoim domem. Sąsiad, którego działka obciążona jest służebnością nie wyraża na to zgody. Twierdzi, że masz jedynie prawo przejazdu i przechodu przez jego działkę, bez możliwości parkowania na niej ☹ Nie jesteś jednak na straconej pozycji! Masz szansę na obronę swoich […]