Piotr Bożałkiński

radca prawny

Prowadzę kancelarię radcowską w Bielsku-Białej. W zakresie mojej praktyki znajduje się temat Służebności. Doradzam również klientom i reprezentuję ich przed sądami w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych i administracyjnych.
[Więcej >>>]

Ustanów służebność!

Przedawnienie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie

Piotr Bożałkiński30 sierpnia 2023Komentarze (0)

Przedawnienie wynagrodzenia za bezumowne korzystaniePo uzyskaniu dla moich klientów wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu złożyłem pozew przeciwko przedsiębiorcy przesyłowemu. Dotyczył on zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie.

Domagałem się w nim zasądzenia wynagrodzenia za 10 lat korzystania przez przedsiębiorcę przesyłowego z działki moich klientów.

Przedsiębiorca przesyłowy wniósł o oddalenie powództwa. Jednym z jego zarzutów było przedawnienie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z działki moich klientów.

Twierdził on, że przedawnienie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości moich klientów nastąpiło po 6 latach. Czy miał rację?

Oprócz wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu należy Ci się dodatkowe wynagrodzenie

Jeżeli została ustanowiona na Twojej działce służebność przesyłu to przysługuje Ci z tego tytułu wynagrodzenie. Więcej na ten temat pisałem w TYM artykule.

Orzeczenie sądu ustanawiające służebność przesyłu działa na przyszłość. Nie pozbawia Cię ono jednak prawa do domagania się od przedsiębiorcy przesyłowego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z Twojej działki za okres do dnia ustanowienie służebności przesyłu 😊

Wynagrodzenie to ustala się biorąc pod uwagę dochód jaki mógłbyś osiągnąć z części zajętej przez urządzenie przesyłowe działki. Ustala się go w oparciu o stawki rynkowe, które uzyskałbyś zawierając umowę najmu lub dzierżawy tej części. Więcej na ten temat pisałem w TYM artykule.

Kiedy następuje przedawnienie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie?

Wynagrodzenia za bezumowne korzystanie możesz domagać się za okres faktycznego korzystania z Twojej działki. Niestety, roszczenie to ulega przedawnieniu ☹

Oznacza to, że upływie określonego przepisami okresu czasu przedsiębiorca przesyłowy będzie mógł uchylić się od zapłaty wynagrodzenia za dany okres, podnosząc zarzut przedawnienia ☹

Przez długi czas art. 118 kodeksu cywilnego przewidywał termin przedawnienia wynoszący 10 lat. Sytuacja ta uległa zmianie w dniu 9 lipca 2019 r. Weszła wówczas w życie nowelizacja kodeksu cywilnego przewidująca sześcioletni termin przedawnienia.

Nowelizacja ta zawierała jednak przepisy przejściowe. Według nich dla roszczeń nie przedawnionych jeszcze w dniu 9 lipca 2019 r. bieg terminu przedawnienia rozpoczął się z tym dniem.

Oznacza to, że roszczenia te przedawniają się z dnia 31 grudnia 2025 r. Od tej zasady wprowadzony został jednak wyjątek.

Otóż, jeżeli według dotychczas obowiązującego 10-letniego terminu przedawnienia roszczenie uległoby przedawnieniu to przedawnienie następuje wraz z upływem tego wcześniejszego 10-letniego terminu.

Dlatego też pozwie przeciwko przedsiębiorcy przesyłowemu domagałem się zasądzenie na rzecz moich klientów wynagrodzenia za 10 lat wstecz od dnia ustanowienia służebności przesyłu.

Sąd podzielił moje stanowiska i zasądził na rzecz moich klientów całość dochodzonej kwoty. Przedsiębiorca przesyłowy nie wniósł nawet apelacji 😊

Okrągła suma pieniędzy wpłynęła na konto moich klientów 😊

Piotr Bożałkiński
radca prawny

***

Służebność drogi koniecznej przez teren zabudowany

Należąca do dwóch pań działka nie miała dojazdu do drogi publicznej.

Przez wiele lat dojeżdżały one do swej działki przez nieruchomość sąsiada.

Sytuacja ta uległa zmianie, gdy sąsiad wybudował na swojej działce garaż [Czytaj dalej…]

***

Na temat służebności przesyłu przeczytaj również artykuły:

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PIOTR BOŻAŁKIŃSKI RADCA PRAWNY w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PIOTR BOŻAŁKIŃSKI RADCA PRAWNY w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: