Piotr Bożałkiński

radca prawny

Prowadzę kancelarię radcowską w Bielsku-Białej. W zakresie mojej praktyki znajduje się temat Służebności. Doradzam również klientom i reprezentuję ich przed sądami w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych i administracyjnych.
[Więcej >>>]

Ustanów służebność!

sierpień 2023

Po uzyskaniu dla moich klientów wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu złożyłem pozew przeciwko przedsiębiorcy przesyłowemu. Dotyczył on zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie. Domagałem się w nim zasądzenia wynagrodzenia za 10 lat korzystania przez przedsiębiorcę przesyłowego z działki moich klientów. Przedsiębiorca przesyłowy wniósł o oddalenie powództwa. Jednym z jego zarzutów było przedawnienie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie […]