Piotr Bożałkiński

radca prawny

Prowadzę kancelarię radcowską w Bielsku-Białej. W zakresie mojej praktyki znajduje się temat Służebności. Doradzam również klientom i reprezentuję ich przed sądami w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych i administracyjnych.
[Więcej >>>]

Ustanów służebność!

Szerokość drogi koniecznej

Piotr Bożałkiński04 czerwca 2021Komentarze (0)

Szerokość drogi koniecznejMój klient chciał wiedzieć ile wynosi szerokość drogi koniecznej. Zamierzał bowiem wybudować na swej działce budynek.

Niestety, nie miała ona prawnie zagwarantowanego dostępu do drogi publicznej ☹

W urzędzie powiedziano mu, że szerokość drogi koniecznej powinna wynosić co najmniej 5 metrów.

Czy mieli rację?

Szerokość drogi koniecznej nie wynika bezpośrednio z przepisów kodeksu cywilnego

Z przepisów kodeksu cywilnego wynika, że przeprowadzenie drogi koniecznej powinno nastąpić z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości nie mającej dostępu do drogi publiczne oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić.

Brak jest jednak w kodeksie cywilnym przepisów, określających konkretnie szerokość tej drogi.

Przeprowadzona droga konieczna ma na celu zapewnienie jedynie odpowiedniego dostępu do drogi publicznej nieruchomości, która takowego dostępu nie posiada.

Odpowiedni dostęp do drogi publicznej nie oznacza dostępu łatwiejszego. Pisałem na ten temat w TYM artykule.

Oznacza to, że droga konieczna musi jedynie stwarzać rzeczywistą, bezpieczną możliwość swobodnego przedostawania się z nieruchomości do drogi publicznej i nic poza tym. Pisałem na ten temat w TYM artykule.

Jeżeli więc Twoja działka nie jest działką budowlaną to możesz domagać się ustanowienia służebności drogi koniecznej o takiej szerokości jaka jest Ci potrzebna do dojazdu samochodem lub innym pojazdem.

Powinieneś szerokość tej drogi określić we wniosku o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Więcej na ten temat możesz przeczytać w TYM artykule.

Szerokość drogi koniecznej w przypadku działek budowlanych

Jeżeli natomiast masz działkę budowalną to szerokość drogi publicznej musi odpowiadać przepisom rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Z §14 ust. 1 tego rozporządzenia wynika, że do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych.

Szerokość jezdni stanowiącej dojazd nie może być mniejsza niż 3 m.

Spotkać się można z poglądami, że skoro piesi na określonych w przepisach Prawa o ruchu drogowym warunkach mogą poruszać się po jezdni to wystarczy, że szerokość drogi koniecznej, będącej jezdnią wynosić będzie 3 m.

Sądy administracyjne w większości przypadków stoją jednak na stanowisku, że nie wystarczy dojazd jezdnią o szerokości 3 m. Ich zdaniem budynek musi mieć również dojcie do drogi publicznej ☹

Problem ten możesz rozwiązać w dwojaki sposób. Możesz zapewnić dojazd i dojście do swej działki ciągiem pieszo-jezdnym. Jest to jezdnia wraz z chodnikiem. Wówczas szerokość tego ciągu powinna wynosić co najmniej 5 m.

Jest to jednak na ogół rozwiązanie bardzo niepraktyczne. Jest ono przede wszystkim kosztowne. Trudno więc oczekiwać, że będziesz budować jezdnię wraz z chodnikiem tylko po to abyś mógł dojechać do swej działki. Nie zawsze zresztą budowa ciągu pieszo-jezdnego będzie możliwa.

Przepisy przywołanego rozporządzenia dają jednak możliwość dojazdu do działki dojściem bez konieczności budowy ciągu pieszo-jezdnego 😊

Może więc to być zwykła droga gruntowa, po której odbywać się dojazd i dojście do Twojej działki.

Dla ustanowienie służebności drogi koniecznej wystarczające będzie, że szerokość jej wynosić będzie 4,5 m 😊

Piotr Bożałkiński
radca prawny

***

Zabezpieczenie roszczenia o ustanowienie służebności

Pan Marek przez kilka lat dojeżdżał do swej nieruchomości przez działkę sąsiada. Innej możliwości po prostu nie było. Sąsiad przebywał za granicą więc pan Marek mógł bez przeszkód dojeżdżać do swej działki.

Po powrocie do kraju sąsiad zagrodził przejazd panu Markowi [Czytaj dalej…]

***

Przeczytaj również artykuły:

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PIOTR BOŻAŁKIŃSKI RADCA PRAWNY w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PIOTR BOŻAŁKIŃSKI RADCA PRAWNY w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: