Piotr Bożałkiński

radca prawny

Prowadzę kancelarię radcowską w Bielsku-Białej. W zakresie mojej praktyki znajduje się temat Służebności. Doradzam również klientom i reprezentuję ich przed sądami w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych i administracyjnych.
[Więcej >>>]

Ustanów służebność!

Służebność przesyłu

Zrzeczenie się służebności

Piotr Bożałkiński03 września 2021Komentarze (0)

Był u mnie wczoraj klient będący w sporze z przedsiębiorstwem wodociągowym. Na jego działce znajduje się bowiem wodociąg. Klient domaga się usunięcia wodociągu. Przedstawił mi oświadczenie przedsiębiorstwa wodociągowego. Wynika z niego, że zrzeka się ono prawa do korzystania z działki mojego klienta. Wydawało się, że sprawa jest prosta i wodociąg wkrótce zostanie usunięty. Po pewnym […]

Zniesienie służebności bez wynagrodzenia

Piotr Bożałkiński27 listopada 2020Komentarze (0)

Mój klient miał nieruchomość położoną w jednej ze wsi w pobliżu Bielska-Białej. Nieruchomość ta obciążona była służebnością drogi na rzecz właścicieli sąsiedniej nieruchomości. Po latach uzyskali oni dojazd do swojej działki. Czy w takiej sytuacji możliwe jest zniesienie służebności bez wynagrodzenia? Zniesienie służebności bez wynagrodzenia – przesłanka Z przepisów kodeksu cywilnego wynika, iż jeżeli służebność […]

Wyobraź sobie, że masz działkę, do której chciałbyś doprowadzić wodociąg lub kanalizację. Konieczne jest przeprowadzenie tych urządzeń przez działki sąsiadów, którzy nie chcą się na to zgodzić ☹ Czy w takiej sytuacji możesz ustanowić służebność drogi koniecznej? Brak jednoznacznego przepisu prawa dającego postawę do ustanowienie służebności Zgodnie z art. 145 kodeksu cywilnego służebność drogi koniecznej […]

Przed kilkoma laty prowadziłem sprawę dotyczącą ustanowienia służebności przesyłu, dotyczącą jednej z działek w Bielsku-Białej. Sąd przeprowadził bardzo obszerne postepowanie dowodowe a następnie wydał w sprawie orzeczenie. Ku mojemu zdziwieniu sąd oddalił wniosek o ustanowienie służebności przesyłu ☹ Jego zdaniem okoliczność, że przedsiębiorca przesyłowy jest jedynie współwłaścicielem urządzenia przesyłowego a nie jego wyłącznym właścicielem uniemożliwia […]

Mój klient miał działkę w Bielsku-Białej. Przebiegał przez nią gazociąg. W związku z tym mój klient oczekiwał, że właściciel gazociągu zapłaci mu odpowiednie wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu. Niestety, jak to często bywa, przedsiębiorca przesyłowy zaproponował mojemu klientowi niewielkie wynagrodzenie. Uznał on, że powinno ono obejmować wyłącznie pas eksploatacyjny gazociągu. Mój klient miał zupełnie odmienne […]