Piotr Bożałkiński

radca prawny

Prowadzę kancelarię radcowską w Bielsku-Białej. W zakresie mojej praktyki znajduje się temat Służebności. Doradzam również klientom i reprezentuję ich przed sądami w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych i administracyjnych.
[Więcej >>>]

Ustanów służebność!

Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu

Piotr Bożałkiński14 czerwca 2020Komentarze (0)

Wniosek o ustanowienie służebności przesyłuUpalny dzień. Nic nie chce się robić ☹ Przypomina mi się chłodny dzień, kiedy to pisałem mój pierwszy wniosek o ustanowienie służebności przesyłu.

Było to w 2012 r. a sprawa dotyczyła działki położonej na obrzeżach Bielska-Białej. Przebiegała przez nią linia energetyczna średniego napięcia.

Napisanie wniosku zajęło mi sporu czasu, bo wszystko starałem się zrobić jak najlepiej. Wielokrotnie sprawdzałem napisany wniosek. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Sąd ustanowił służebność przesyłu a klient był zadowolony 😊

Napisanie dobrego wniosku o ustanowienie służebności przesyłu nie jest rzeczą prostą ale pomogę Ci to zrobić 😊

Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu przypomina wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Pisałem o nim TUTAJ. Są jednak pewne istotne różnice.

Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu powinieneś złożyć do sądu rejonowego. Do tego, w którego okręgu znajduje się Twoja nieruchomość.

Co musi zawierać wniosek o ustanowienie służebności przesyłu?

Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu powinien określać sąd, do którego jest składany. Należy określić nazwę sądu, adres i wskazać wydział cywilny, jako właściwy do jego rozpoznania.

Następnie powinieneś podać wszystkie strony, czyli siebie jako wnioskodawcę oraz przedsiębiorcę przesyłowego jako uczestnika postępowania. Jest nim podmiot, który jest właścicielem linii energetycznej, gazociągu lub innego urządzenia, które przebiega przez Twoją działkę. Powinieneś podać swój adres zamieszkania i numer PESEL oraz adres przedsiębiorcy przesyłowego.

Następnie musisz oznaczyć rodzaj pisma, czyli napisać, że jest to wniosek o ustanowienie służebności przesyłu i określić wartość przedmiotu sporu. Jest nią kwota, która Twoim zdaniem stanowi wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu.

Następie musisz określić żądanie wniosku. Oznacza to konieczność wskazania, że domagasz się ustanowienia za wynagrodzeniem służebności przesyłu obciążającej Twoją nieruchomość na rzecz wskazanego we wniosku przedsiębiorcy przesyłowego.

Powinieneś podać numer księgi wieczystej swojej nieruchomości i numery ewidencyjne obciążonych służebnością działek.

Musisz też podać treść służebności przesyłu. Treścią tą jest, po pierwsze znoszenie przez Ciebie znajdowania się na Twojej działce urządzenia przesyłowego. Po drugie, jest nią prawo uczestnika do korzystania z Twojej nieruchomości w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów i modernizacji urządzenia przesyłowego.

Następnie powinieneś podać wysokość wynagrodzenia, którego domagasz się za ustanowienie służebności przesyłu. Na temat wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu pisałem TUTAJ.

We wniosku o ustanowienie służebności przesyłu powinieneś wskazać fakty, na których opierasz swoje żądanie oraz dowody na ich poparcie. Dowodami tymi mogą być, szczególności dokumenty, oględziny i przesłuchania świadków oraz stron.

Pamiętaj abyś napisał, co chcesz wykazać za pomocą poszczególnych dowodów np. za pomocą dowodu odpisu aktualnego księgi wieczystej chcesz wykazać własność swojej nieruchomości.

Konieczne jest również złożenie we wniosku oświadczenia czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Wniosek powinien być przez Ciebie podpisany i wskazane powinny być nim wszystkie załączniki. Bardzo istotnym jest abyś poza egzemplarzem wniosku dla sądu załączył również odpis wniosku i załączników dla przedsiębiorcy przesyłowego.

Jakie dokumenty powinieneś załączyć do wniosku o ustanowienie przesyłu?

Do wniosku o ustanowienie służebności przesyłu powinieneś załączyć i zawnioskować jako dowody w sprawie następujące dokumenty:

 • odpis aktualny księgi wieczystej Twojej nieruchomości
 • wypis z ewidencji gruntów dotyczący Twojej nieruchomości
 • kopię mapy zasadniczej dotyczącej Twojej nieruchomości
 • kopię mapy ewidencyjnej obejmującej Twoją nieruchomość

Powinieneś również załączyć  korespondencję z przedsiębiorcą przesyłowym, świadczącą o tym, że odmawia on zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu.

Opinie biegłych

We wniosku o ustanowienie służebności przesyłu powinieneś zawnioskować również o dopuszczenie dowodów z opinii biegłych.

Pierwszą opinią będzie opinia biegłego geodety. Za pomocą tej opinii określony zostanie przebieg służebności przesyłu. Biegły dokona tego na mapie, która stanowić będzie następnie załącznik do postanowienia sądu ustanawiającego służebność przesyłu.

Drugą opinią będzie opinia biegłego rzeczoznawcy majątkowego. Na podstawie tej opinii określone zostanie wynagrodzenie, które przedsiębiorca przesyłowy zapłaci Ci za ustanowienie służebności przesyłu 😊

Opłaty od wniosku za ustanowienie służebności przesyłu

Niestety, złożenie wniosku o ustanowienie służebności przesyłu wiąże się z kosztami, które będziesz musiał ponieść ☹ Opłata sądowa od wniosku wynosi 100,- zł.

Opłatę tę powinieneś wpłacić na rachunek bankowy sądu, do którego składasz wniosek. Potwierdzenia uiszczenia opłaty załącz do wniosku. Więcej na temat tej opłaty możesz przeczytać w TYM artykule.

Ponadto, będziesz musiał ponieść koszty opinii biegłych. Sąd wezwie Cię do uiszczenia zaliczek na pokrycie kosztów sporządzenia tych opinii. Na ogół kilka tysięcy złotych.

Warto jednak ponieść te koszty. Dzięki temu uzyskasz wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu, które na ogół znacznie przewyższa te koszty 😊

Na temat służebności przesyłu możesz również poczytać w TYM artykule.

Piotr Bożałkiński
radca prawny

***

Przedawnienie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie

Po uzyskaniu dla moich klientów wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu złożyłem pozew przeciwko przedsiębiorcy przesyłowemu. Dotyczył on zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie.

Domagałem się w nim zasądzenia wynagrodzenia za 10 lat korzystania przez przedsiębiorcę przesyłowego z działki moich klientów [Czytaj dalej…]

***

Przeczytaj także artykuły:

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PIOTR BOŻAŁKIŃSKI RADCA PRAWNY w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PIOTR BOŻAŁKIŃSKI RADCA PRAWNY w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: