Piotr Bożałkiński

radca prawny

Prowadzę kancelarię radcowską w Bielsku-Białej. W zakresie mojej praktyki znajduje się temat Służebności. Doradzam również klientom i reprezentuję ich przed sądami w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych i administracyjnych.
[Więcej >>>]

Ustanów służebność!

Kiedy możesz ustanowić służebność przesyłu?

Piotr Bożałkiński01 maja 2020Komentarze (0)

Służebność PrzesyłuPrzyszedł kiedyś do mojej kancelarii pewien klient. Na jego działce znajdował się słup energetyczny wraz z prowadzącą do niego linią energetyczną średniego napięcia. Linia ta przebiegała przez środek działki mojego klienta, co ograniczało w sposób istotny możliwości jej zabudowy. Właściciel urządzeń – duży i skąpy przedsiębiorca przesyłowy – nie poczuwał się do obowiązku zapłaty mojemu klientowi jakichkolwiek pieniędzy za korzystanie z jego działki. Nie zamierzał też usuwać swych urządzeń ☹

Może na Twojej działce znajduje się taki słup energetyczny, a może przebiega przez nią gazociąg, wodociąg lub inne podobne urządzenie? Jeżeli tak, to na pewno zastanawiałeś się już wielokrotnie jak rozwiązać ten problem. Przez wiele lat było to trudne. Nie było bowiem przepisu prawa dającego Ci możliwość uzyskania wynagrodzenia, które w pełni rekompensowałoby Ci poniesioną szkodę ☹

Sytuacja uległa zmianie w dniu 3 sierpnia 2008 r., kiedy weszła w życie nowelizacja kodeku cywilnego, dzięki której możesz ustanowić służebność przesyłu 😊 Daje ona przedsiębiorcy przesyłowemu możliwość korzystania z Twojej nieruchomości a Tobie prawo do uzyskania w zamian za to odpowiedniego wynagrodzenia.

Abyś mógł ustanowić służebność przesyłu
muszą być spełnione pewne warunki

PO PIERWSZE, na Twojej nieruchomości musi znajdować się urządzenie służące do doprowadzenia lub odprowadzenia płynów, pary, gazu, energii elektrycznej lub inne podobne urządzenie. Tak więc wszelkie słupy i linie energetyczne, gazociągi, wodociągi, linie telekomunikacyjne i światłowodowe zaliczyć można do takowych urządzeń.

PO DRUGIE, urządzenie to musi stanowić własność przedsiębiorcy prowadzącemu działalność przesyłową. Na ogół są to przedsiębiorstwa wodociągowe, gazownie, zakłady energetyczne czy przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

PO TRZECIE, służebność przesyłu musi być konieczna do korzystania z urządzenia znajdującego się na Twojej działce. Takowa konieczność nie występuje gdy przedsiębiorca przesyłowy posiada prawo do korzystania z Twojej nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnej, z mocy ustawy, czy też sam nabył służebność przesyłu w drodze zasiedzenia.

PO CZWARTE, zanim sprawę skierujesz do sądu musisz najpierw podjąć próbę ustanowienia służebności przesyłu w drodze umowy. W tym celu, najlepiej jest wysłać przedsiębiorcy propozycję zawarcia takowej umowy. Dobrze jest określić w niej wysokość oczekiwanego wynagrodzenia i wyznaczyć przedsiębiorcy przesyłowemu termin ustosunkowania się do Twojej propozycji. Na ogół przedsiębiorcy przesyłowi nie są zainteresowani ustanowieniem służebności przesyłu, bo chcą korzystać z Twojej nieruchomości za darmo albo też proponują bardzo niskie wynagrodzenia za ustanowienie takowej służebności, na które nie możesz się zgodzić. W takiej sytuacji możesz skierować do sądu wniosek o ustanowienie służebności przesyłu.

Mojemu klientowi udało się ustanowić służebność przesyłu a przyznane mu przez sąd wynagrodzenie w pełni go usatysfakcjonowało 😊

Artykuł na temat wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu możesz przeczytać TUTAJ

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel. kom.: 728 849 268e-mail: radca.prawny@bozalkinski.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PIOTR BOŻAŁKIŃSKI RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PIOTR BOŻAŁKIŃSKI RADCA PRAWNY z siedzibą w Bielsku-Białej.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem radca.prawny@bozalkinski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Następny wpis: