Piotr Bożałkiński

radca prawny

Prowadzę kancelarię radcowską w Bielsku-Białej. W zakresie mojej praktyki znajduje się temat Służebności. Doradzam również klientom i reprezentuję ich przed sądami w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych i administracyjnych.
[Więcej >>>]

Ustanów służebność!

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu – linie telekomunikacyjne

Piotr Bożałkiński10 lipca 2020Komentarze (0)

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłuPrzez działki moich klientów przebiegała linia telekomunikacyjna. W związku z tym oczekiwali oni, że właściciel urządzenia zapłacił im odpowiednie wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu.

Niestety, właściciel linii telekomunikacyjnej – potężna firma telekomunikacyjna nie zamierzał płacić moim klientom jakichkolwiek pieniędzy ☹ W odpowiedzi na pismo moich klientów stwierdził on, iż z mocy art. 37 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych przysługuje mu prawo nieodpłatnego dostępu do nieruchomości, w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Zaproponował więc moim klientom ustanowienie służebności przesyłu bez wynagrodzenia. Oczywiście nie zgodzili się oni na to.

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu dotyczy również linii telekomunikacyjnych

Art. 37 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych daje co prawda przedsiębiorcy telekomunikacyjnego nieodpłatny dostęp do nieruchomości jednakże dostęp ten dotyczy wyłącznie przyłącza. Natomiast nie obejmuje on linii telekomunikacyjnej służącej do świadczenia powszechnie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Oznacza to, że jeżeli przez Twoją nieruchomość przebiega taka linia telekomunikacyjna to możesz domagać się ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem 😊

Na temat tego kiedy możesz ustanowić służebność przesyłu pisałem w TYM artykule.

Odpowiednie wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu

Przepisy kodeku cywilnego dają Ci prawo do odpowiedniego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.  Aby uzyskać to wynagrodzenie na drodze sądowej musisz złożyć do sądu wniosek o ustanowienie służebności przesyłu. Na temat tego wniosku pisałem w TYM artykule.

Należne Ci wynagrodzenie powinno rekompensować Ci wszelki uszczerbek jaki poniesiesz  w wyniku posadowienia na Twojej nieruchomości urządzenia przesyłowego 😊 Obejmować ono powinno szkodę jaką poniesiesz z tytułu utraty wartości nieruchomości na skutek posadowienia na niej urządzenia przesyłowego oraz wynagrodzenie za współkorzystanie z Twojej nieruchomości. Szerzej na ten temat pisałem w TYM artykule.

Strefa oddziaływania linii telekomunikacyjnej

Składając wniosek o ustanowienie służebności przesyłu pamiętaj o tym, że wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu nie ogranicza się jedynie do pasa eksploatacyjnego linii telekomunikacyjnej. Jest to pas określany przez właściciela linii telekomunikacyjnej, niezbędny do korzystania z tego urządzenia.

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu powinno uwzględniać również strefę oddziaływania linii telekomunikacyjnej. Jest to ta cześć nieruchomości, na której Twoje prawo własności nieruchomości doznaje ograniczeń ze względu na przepisy prawa.

Generalnie można powiedzieć im starsze, większe i bardziej niebezpieczne są urządzenia przesyłowe tym strefy oddziaływania są szersze i tym wyższe powinno być Twoje wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu.

Szerokość tej strefy w przypadku linii telekomunikacyjnej można określić w oparciu o przepisy rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Przepisy te określają odległości urządzeń telekomunikacyjnych od obiektów i drzew. Wynoszą one od pół metra do dwóch metrów licząc od urządzeń telekomunikacyjnych. Oznacza to, że im ta odległość jest większa tym szersza jest strefa oddziaływania urządzenia telekomunikacyjnego i tym wyższe jest należne Tobie wynagrodzenie  😊

*****

Przeczytaj również artykuły:

Służebność – wszystko co musisz wiedzieć

Służebność przesyłu

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel. kom.: 728 849 268e-mail: radca.prawny@bozalkinski.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PIOTR BOŻAŁKIŃSKI RADCA PRAWNY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PIOTR BOŻAŁKIŃSKI RADCA PRAWNY z siedzibą w Bielsku-Białej.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem radca.prawny@bozalkinski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: