Piotr Bożałkiński

radca prawny

Prowadzę kancelarię radcowską w Bielsku-Białej. W zakresie mojej praktyki znajduje się temat Służebności. Doradzam również klientom i reprezentuję ich przed sądami w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych i administracyjnych.
[Więcej >>>]

Ustanów służebność!

Opłata sądowa w sprawie o służebność

Piotr Bożałkiński19 września 2023Komentarze (0)

Opłata sądowa w sprawie o służebnośćCzytelnik mojego bloga wniósł apelację w sprawie o ustanowienie służebności przesyłu. Uiścił od niej opłatę sądową w wysokości 100 złotych.

Sąd wezwał go do zapłaty dodatkowych 100 złotych. Zdaniem sądu opłata w sprawie o służebność przesyłu wynosi 200 złotych.

Czy sąd miał rację? Ile wynosi opłata sądowa w sprawie o służebność?

Wysokość opłaty sądowej w sprawie o służebność drogi koniecznej

Przepisy prawa wymagają uiszczenia opłaty sądowej od wniosku o ustanowienie służebności. Inaczej sąd nie podejmie żądnej czynności w Twojej sprawie.

Opłacie sądowej podlega nie tylko wniosek o ustanowienie służebności ale także szereg innych pism, w szczególności apelacja czy skarga kasacyjna. Wysokość opłat sądowych określa ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Z art. 39 ust. 1 pkt 1 tej ustawy wynika, że opłata stała od wniosku o ustanowienie służebności drogi koniecznej wynosi 200 złotych. Tyle samo wynosi opłata sądowa od apelacji i skargi kasacyjnej.

Ile wynosi opłata sądowa w sprawie o służebność przesyłu?

Art. 23 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych stanowi, iż opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Przepisy tej ustawy nie określają wprost wysokości opłaty sądowej w sprawie o ustanowienie służebności przesyłu. Sprawa takowa jest rozpoznawana w ramach postępowania nieprocesowego.

Oznacza to, że od wniosku o służebności przesyłu powinieneś uiścić opłatę w wysokości 100 złotych. Tyle samo wynosi również opłata od apelacji i skargi kasacyjnej w tej sprawie.

Nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem, iż opłata w sprawie o służebność przesyłu powinna wynosić tyle co opłata w sprawie o ustanowienie służebności drogi koniecznej tj. 200 złotych. Są to dwie odrębne służebności.

Brak jest przepisu prawa, który nakazywałby w sprawie o ustanowienie służebności przesyłu stosowanie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, dotyczącego opłaty od wniosku o ustanowienie służebności drogi koniecznej.

Przepis ten nie może być również w drodze analogii. Tak bowiem orzekł Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 18 czerwca 2010 r., w sprawie V CZ 38/10.

Co zrobić gdy sąd żąda wyższej opłaty sądowej?

Może się jednak zdarzyć, że sąd wezwie Cię do uiszczenia wyższej opłaty niż powinieneś zapłacić. W takiej sytuacji bezpiecznej jest uiścić tę opłatę gdyż inaczej sąd może zwrócić Twój wniosek albo odrzucić Twoją apelację.

Następnie będziesz mógł domagać się zwrotu nadpłaconej kwoty. Jeżeli sąd odmówi Ci zwrotu będziesz mógł wnieść zażalenie.

Piotr Bożałkiński
radca prawny

***

Zabezpieczenie roszczenia o ustanowienie służebności

Pan Marek przez kilka lat dojeżdżał do swej nieruchomości przez działkę sąsiada. Innej możliwości po prostu nie było.

Sąsiad przebywał za granicą więc pan Marek mógł bez przeszkód dojeżdżać do swej działki.

Po powrocie do kraju sąsiad zagrodził przejazd panu Markowi [Czytaj dalej…]

***

Na temat służebności przeczytaj również artykuły:

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PIOTR BOŻAŁKIŃSKI RADCA PRAWNY w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PIOTR BOŻAŁKIŃSKI RADCA PRAWNY w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: