Piotr Bożałkiński

radca prawny

Prowadzę kancelarię radcowską w Bielsku-Białej. W zakresie mojej praktyki znajduje się temat Służebności. Doradzam również klientom i reprezentuję ich przed sądami w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych i administracyjnych.
[Więcej >>>]

Ustanów służebność!

Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej

Piotr Bożałkiński30 maja 2020Komentarze (0)

Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej

Niedawno pisałem o tym, kiedy możesz ustanowić służebność drogi koniecznej, dzisiaj zajmę się wnioskiem o ustanowienie służebności drogi koniecznej.

Jeżeli Twoja nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi koniecznej to możesz złożyć do sądu wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej.

Dzięki temu uzyskasz prawo dojazdu i przechodu do swojej działki, nawet wbrew woli sąsiadów 😊

Wniosek powinieneś złożyć do sądu rejonowego, w którego okręgu znajduje się nieruchomość obciążona.

Jeżeli więc działka Twoich sąsiadów, przez którą ma przebiegać droga konieczna znajduje się w Szczyrku to powinieneś złożyć wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej. Nie możesz tego wniosku złożyć do innego sądu, nawet jak masz do niego bliżej ☹

Co musi zawierać wniosek o ustanowienie
służebności drogi koniecznej?

Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej powinien określać sąd, do którego jest składany. Należy określić nazwę sądu, adres i wskazać wydział cywilny, jako właściwy do jego rozpoznania.

Następnie powinieneś podać wszystkie strony, czyli siebie jako wnioskodawcę oraz pozostałych uczestników postępowania. Uczestnikami tymi są właściciele nieruchomości, przez które Twoim zdaniem powinna przebiegać służebność drogi koniecznej. Powinieneś podać swój adres zamieszkania i numer PESEL oraz adresy zamieszkania pozostałych uczestników postępowania.

Następnie musisz oznaczyć rodzaj pisma, czyli napisać, że jest to wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej i określić wartość przedmiotu sporu. Jest nią kwota, która Twoim zdaniem stanowi wartość służebności drogi koniecznej.

Musisz też określić żądanie wniosku. Oznacza to konieczność wskazania, że domagasz się ustanowienia za wynagrodzeniem służebności drogi koniecznej na rzecz Twojej nieruchomości i podać w jaki sposób ma ona przebiegać i podać szerokość pasa służebności np. 4 metry.

Powinieneś podać numer księgi wieczystej swojej nieruchomości oraz  numery ksiąg wieczystych nieruchomości, przez które służebność drogi koniecznej będzie przebiegać. Należy też podać numery ewidencyjne wszystkich działek, wchodzących w skład tych nieruchomości.

We wniosku o ustanowienie służebności drogi koniecznej powinieneś wskazać fakty, na których opierasz swoje żądanie oraz dowody na ich poparcie. Dowodami tymi mogą być, szczególności dokumenty, oględziny i przesłuchania stron.

Pamiętaj abyś napisał, co chcesz wykazać za pomocą poszczególnych dowodów np. za pomocą dowodu odpisu aktualnego księgi wieczystej chcesz wykazać własność swojej nieruchomości.

Konieczne jest również złożenie we wniosku oświadczenia czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Wniosek powinien być przez Ciebie podpisany i wskazane powinny być nim wszystkie załączniki. Bardzo istotnym jest abyś poza egzemplarzem wniosku dla sądu załączył również odpis wniosku i załączników dla każdego z uczestników postępowania. Jeżeli np. droga konieczna przebiegać będzie przez działki trzech sąsiadów to do sądu musisz złożyć cztery egzemplarze wniosku wraz z załącznikami.

Jakie dokumenty powinieneś załączyć
do wniosku o ustanowienie drogi koniecznej?

Do wniosku o ustanowienie drogi koniecznej powinieneś załączyć i zawnioskować jako dowody w sprawie następujące dokumenty:

 • odpisy aktualne ksiąg wieczystych Twojej nieruchomości oraz wszystkich nieruchomości, przez które ma przebiegać droga konieczna,
 • wypisy z ewidencji gruntów Twojej nieruchomości oraz wszystkich nieruchomości, przez które ma przebiegać droga konieczna,
 • kopie map zasadniczych Twojej nieruchomości oraz wszystkich nieruchomości, przez które ma przebiegać droga konieczna,
 • kopię mapy ewidencyjnej obejmującej Twoją nieruchomość oraz wszystkie nieruchomości, przez które ma przebiegać droga konieczna.

Opinie biegłych

We wniosku o ustanowienie służebności drogi koniecznej powinieneś zawnioskować również o dopuszczenie dowodów z opinii biegłych.

Pierwszą opinią będzie opinia biegłego geodety. Za pomocą tej opinii określony zostanie przebieg służebności drogi koniecznej. Biegły dokona tego na mapie, która stanowić będzie następnie załącznik do postanowienia sądu ustanawiającego służebność drogi koniecznej.

Drugą opinią będzie opinia biegłego rzeczoznawcy majątkowego. Na podstawie tej opinii określone zostanie wynagrodzenie, które niestety będziesz musiał zapłacić sąsiadom za ustanowienie służebności drogi koniecznej☹

Opłaty od wniosku za ustanowienie
służebności drogi koniecznej

Niestety, ustanowienie służebności drogi koniecznej wiąże się z kosztami, które będziesz musiał ponieść ☹ Opłata sądowa od wniosku wynosi 200,- zł. Opłatę tę powinieneś wpłacić na rachunek bankowy sądu, do którego składasz wniosek. Potwierdzenia uiszczenia opłaty załącz do wniosku.

Ponadto, będziesz musiał ponieść koszty opinii biegłych. Sąd wezwie Cię do uiszczenia zaliczek na pokrycie kosztów sporządzenia tych opinii. Na ogół kilka tysięcy złotych.

Warto jednak ponieść te koszty. Dzięki służebności drogi koniecznej uzyskasz bowiem trwały dostęp do swej nieruchomości i możliwość jej zagospodarowania 😊

*****

Na temat służebności drogi koniecznej możesz również poczytać w TYM artykule.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PIOTR BOŻAŁKIŃSKI RADCA PRAWNY w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PIOTR BOŻAŁKIŃSKI RADCA PRAWNY w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: