Piotr Bożałkiński

radca prawny

Prowadzę kancelarię radcowską w Bielsku-Białej. W zakresie mojej praktyki znajduje się temat Służebności. Doradzam również klientom i reprezentuję ich przed sądami w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych i administracyjnych.
[Więcej >>>]

Ustanów służebność!

Usunięcie urządzenia przesyłowego czy służebność przesyłuNajlepszym rozwiązaniem będzie usunięcie urządzenia przesyłowego z mojej działki! Taka myśl pojawiła się w głowie pana Maćka.

Nabył on nieruchomość w jednej z turystycznych miejscowości. Lokalizacja działki była bardzo korzystna. Wszędzie można było z niej szybko dotrzeć.

Pana Maćka denerwował jednak słup energetyczny stojący w rogu jego działki. Przesłaniał on widok na okolicę.

Pan Maciek nie zamierzał domagać się ustanowienia służebności przesyłu. Był zainteresowany jedynie usunięciem słupa z jego działki. Czy mu się to udało?

Kiedy przysługuje Ci żądanie usunięcia urządzenia przesyłowego?

Jeżeli na Twojej nieruchomości znajduje się urządzenie przesyłowe np. gazociąg lub słup energetyczny a jego właściciel nie ma tytułu prawnego do korzystania z Twojej działki to możesz domagać się usunięcia tego urządzenia.

Jeżeli jego właściciel nie usunie urządzenia przesyłowego dobrowolnie to będziesz mógł wytoczyć przeciwko niemu tzw. powództwo negatoryjne.

Czytaj dalej >>>

Dostęp do drogi publicznej

Piotr Bożałkiński30 października 2023Komentarze (0)

Dostęp do drogi publicznejPotrzebny jest dostęp do drogi publicznej. Taką informację uzyskał w starostwie pan Grzegorz.

Dostał on od rodziców działkę pod lasem. Gdy zaoszczędził trochę pieniędzy postanowił na niej postawić dom.

W tym celu postanowił on uzyskać pozwolenie na budowę.

Działka pana Grzegorza znajdowała się 500 m od drogi gminnej. Można było dojechać do tej drogi drogę wewnętrzną, tak jak to czynili sąsiedzi.

Pan Grzegorz nie miał jedna ani służebności ani udziału w tej drodze.

Czy w takiej sytuacji mógł on uzyskać pozwolenie na budowę?

Dostęp do drogi publicznej jest obowiązkowy

Przepisy Prawa budowlanego wymagają aby nieruchomość miała dostęp do drogi publicznej. Inaczej nie dostaniesz pozwolenia na budowę ☹

Pojęcie drogi publicznej określa art. 1 ustawy o drogach publicznych.

Czytaj dalej >>>

Opłata sądowa w sprawie o służebność

Piotr Bożałkiński19 września 2023Komentarze (0)

Opłata sądowa w sprawie o służebnośćCzytelnik mojego bloga wniósł apelację w sprawie o ustanowienie służebności przesyłu. Uiścił od niej opłatę sądową w wysokości 100 złotych.

Sąd wezwał go do zapłaty dodatkowych 100 złotych. Zdaniem sądu opłata w sprawie o służebność przesyłu wynosi 200 złotych.

Czy sąd miał rację? Ile wynosi opłata sądowa w sprawie o służebność?

Wysokość opłaty sądowej w sprawie o służebność drogi koniecznej

Przepisy prawa wymagają uiszczenia opłaty sądowej od wniosku o ustanowienie służebności. Inaczej sąd nie podejmie żądnej czynności w Twojej sprawie.

Opłacie sądowej podlega nie tylko wniosek o ustanowienie służebności ale także szereg innych pism, w szczególności apelacja czy skarga kasacyjna. Wysokość opłat sądowych określa ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Czytaj dalej >>>

Zabezpieczenie roszczenia o ustanowienie służebnościPan Marek przez kilka lat dojeżdżał do swej nieruchomości przez działkę sąsiada. Innej możliwości po prostu nie było. Sąsiad przebywał za granicą więc pan Marek mógł bez przeszkód dojeżdżać do swej działki.

Po powrocie do kraju sąsiad zagrodził przejazd panu Markowi. Próbował on uzyskać od sąsiada zgodę na ustanowienie służebności lecz ten za każdym razem odmawiał.

Pan Marek postanowił więc sprawę skierować do sądu. Miał jednak świadomość, że postepowanie może toczyć się przez kilka lat a chciał od razu uzyskać możliwość dojazdu do swojej działki.

Dlatego też pan Marek wystąpił do sądu  o zabezpieczenie roszczenia o ustanowienie służebności.

Kiedy możesz uzyskać zabezpieczenie roszczenia o ustanowienie służebności?

Zabezpieczenie roszczenia o ustanowienie służebności ma na celu zapewnienie natychmiastowej i tymczasowej ochrony Twoich praw. Chodzi po prostu o to żebyś nie musiał czekać aż sprawa prawomocnie się zakończy.

Czytaj dalej >>>

Przedawnienie wynagrodzenia za bezumowne korzystaniePo uzyskaniu dla moich klientów wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu złożyłem pozew przeciwko przedsiębiorcy przesyłowemu. Dotyczył on zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie.

Domagałem się w nim zasądzenia wynagrodzenia za 10 lat korzystania przez przedsiębiorcę przesyłowego z działki moich klientów.

Przedsiębiorca przesyłowy wniósł o oddalenie powództwa. Jednym z jego zarzutów było przedawnienie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z działki moich klientów.

Twierdził on, że przedawnienie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości moich klientów nastąpiło po 6 latach. Czy miał rację?

Oprócz wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu należy Ci się dodatkowe wynagrodzenie

Jeżeli została ustanowiona na Twojej działce służebność przesyłu to przysługuje Ci z tego tytułu wynagrodzenie. Więcej na ten temat pisałem w TYM artykule.

Czytaj dalej >>>