Piotr Bożałkiński

radca prawny

Prowadzę kancelarię radcowską w Bielsku-Białej. W zakresie mojej praktyki znajduje się temat Służebności. Doradzam również klientom i reprezentuję ich przed sądami w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych i administracyjnych.
[Więcej >>>]

Ustanów służebność!

Wpis służebności do księgi wieczystejPotrzebny jest wpis służebności do księgi wieczystej! Taką informację uzyskał od architekta pan Marcin.

Dostał on od rodziców działkę położoną w niewielkim miasteczku. Chciał wybudować na niej dom, aby zamieszkać w nim wraz z rodziną.

Dostęp działki pana Marcina do drogi publicznej wiódł prywatną drogą przez sąsiednią nieruchomość. Kiedyś była to półhektarowa działka, obciążona służebnością przechodu i przejazdu na rzecz nieruchomości pana Marcina.

Z czasem nieruchomość obciążona podzielono na kilka działek, z których każdą kupiła inna osoba. Okazało się, że w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości, przez którą przebiega obecnie droga prowadząca do działki pana Marcina nie ma wpisanej służebności.

Groziło to domową wydania panu Marcinowi pozwolenia na budowę. Musiał więc on wpisać swoją służebność do księgi wieczystej.

Co daje wpis służebności do księgi wieczystej?

Wpis służebności do księgi wieczystej nie jest konieczny do jej powstania. Służebność możesz ustanowić w drodze umowy. Prawo wymaga, aby oświadczenie właściciela ustanawiającego służebność gruntową w formie aktu notarialnego.

Służebność można również ustanowić w drodze orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej. Więcej na ten temat możesz przeczytać w TYM artykule.

Czytaj dalej >>>

Zmiana zakresu służebności drogi koniecznejZmiana zakresu służebności drogi koniecznej to problem, z którym musiał sobie poradzić pan Karol.

Odziedziczył on po dziadku nieruchomość, położoną  w turystycznej miejscowości.

Była to niezabudowana działka z widokiem na jezioro.

Dostęp do drogi publicznej zapewniała jej służebność drogi koniecznej, ustanowiona przed laty orzeczeniem sądu.

Pan Karol postanowił wybudować na odziedziczonej nieruchomości dom. Problemy zaczęli mu jednak robić urzędnicy ze starostwa.

Twierdzili oni, że droga łącząca działkę pana Karola z drogą publiczną jest zbyt wąska aby uzyskać pozwolenie na budowę.

Trzeba więc było rozszerzyć istniejącą służebność.

Pan Karol wielokrotnie rozmawiał na ten temat z sąsiadem. Proponował mu spore pieniądze za zmianę zakresu służebności drogi koniecznej. Ten jednak za każdym razem mówił nie. Nie chciał aby ktokolwiek budował się w pobliżu i przejeżdżał przez jego działkę.

Co w takiej sytuacji można zrobić?

Zmiana treści lub sposobu wykonywania służebności

Z art. 291 kodeksu cywilnego wynika, że gdy po stronie właściciela nieruchomości obciążonej, po ustanowieniu służebności powstanie ważna potrzeba gospodarcza będzie mógł on żądać zmiany treści lub sposobu wykonywania służebności.

Pojęcie „ważna potrzeba gospodarcza” jest pojęciem niedookreślonym.

Czytaj dalej >>>

Podatek od nieruchomości od drogi koniecznejPowinieneś zapłacić podatek od nieruchomości od drogi koniecznej – stwierdził kategorycznie sąsiad pana Jacka.

Aby dojechać do swojej działki pan Jacek musiał przejeżdżać przez działkę sąsiada. W tym celu wystąpił do sądu  z wnioskiem o ustanowienie służebności drogi koniecznej.

Sąd uwzględnił wniosek pana Jacka i ustanowił służebność.

Pomimo otrzymania od pana Jacka wynagrodzenia sąsiad uważał, że skoro pan Jacek przejeżdża jego drogą to powinien płacić podatek od nieruchomości od drogi koniecznej.

Jego zdaniem wynika to z art. 289 kodeksu cywilnego.

Czy sąsiad miał rację?

Kogo obciąża obowiązek utrzymania drogi koniecznej?

Ustawodawca stanął na stanowisku, że to strony ustanawiające w drodze umowy służebność mogą w niej określić, która z nich będzie utrzymywać urządzenia niezbędne do wykonywania służebności.

Czytaj dalej >>>

Służebność drogi koniecznej dla nieruchomości lokalowejPan Henryk uważał, że może zostać ustanowiona służebność drogi koniecznej dla nieruchomości lokalowej. Był on właścicielem jednego z lokali znajdujących się w budynku mieszkalnym.

Nieruchomość, na której znajdował się budynek nie miała odpowiedniego dostępu do drogi publicznej.

Pan Henryk nie mógł porozumieć się z właścicielami innych lokali odnośnie wystąpienia do sądu z wnioskiem o ustanowienie służebności drogi koniecznej dla całej nieruchomości wspólnej.

Dlatego też chciał wystąpić o ustanowienie służebności drogi koniecznej dla swojego lokalu.

Czy jest to dopuszczalne?

Jaką nieruchomość możesz obciążyć służebnością drogi koniecznej?

Zgodnie z art. 145 kodeksu cywilnego służebność drogi koniecznej możesz ustanowić jeżeli Twoja nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do niej budynków gospodarczych.

Przeprowadzenie drogi koniecznej powinno nastąpić z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości nie mającej dostępu do drogi publicznej.

Czytaj dalej >>>

Służebność wzajemna zamiast wynagrodzeniaSłużebność wzajemna zamiast wynagrodzenia! Taka myśl pojawiła się w głowie pana Kamila.

Otrzymał on bowiem od sąsiada propozycję zapłaty wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej.

Sąsiad chciał aby pan Kamili umożliwił mu dojazd do swej posesji drogą należącą do pana Kamila.

Kwota proponowanego wynagrodzenia nie była niska.

Pan Kamil wolał jednak aby zamiast wynagrodzenia sąsiad ustanowił na jego rzecz wzajemną służebność.

Dawałaby ona możliwość przejazdu fragmentem działki sąsiada. Dzięki temu pan Kamil uzyskałby krótszy i wygodniejszy dojazd do domu.

Czy takie rozwiązanie jest możliwe?

Czytaj dalej >>>