Piotr Bożałkiński

radca prawny

Prowadzę kancelarię radcowską w Bielsku-Białej. W zakresie mojej praktyki znajduje się temat Służebności. Doradzam również klientom i reprezentuję ich przed sądami w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych i administracyjnych.
[Więcej >>>]

Ustanów służebność!

Zniesienie służebności bez wynagrodzenia

Piotr Bożałkiński27 listopada 2020Komentarze (0)

Zniesienie służebności bez wynagrodzeniaMój klient miał nieruchomość położoną w jednej ze wsi w pobliżu Bielska-Białej. Nieruchomość ta obciążona była służebnością drogi na rzecz właścicieli sąsiedniej nieruchomości. Po latach uzyskali oni dojazd do swojej działki.

Czy w takiej sytuacji możliwe jest zniesienie służebności bez wynagrodzenia?

Zniesienie służebności bez wynagrodzenia – przesłanka

Z przepisów kodeksu cywilnego wynika, iż jeżeli służebność gruntowa utraciła dla nieruchomości władnącej wszelkie znaczenie, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności bez wynagrodzenia.

Takowa sytuacja ma miejsce, gdy ustanowiona wcześniej służebność przestaje przynosić właścicielowi nieruchomości władnącej jakąkolwiek korzyść gospodarczą.

Innymi słowy okoliczności, które kiedyś przemawiały za ustanowieniem służebności przestały istnieć. Może to nastąpić na skutek upływu czasu lub zmian w stosunkach społeczno-gospodarczych, związanych z nieruchomością władnącą lub obciążoną.

Ustawodawca stoi na stanowisku, iż skoro służebność utraciła wszelkie znaczenie dla nieruchomości władnącej to nie ma sensu jej utrzymywać.

Nie ma również podstaw ku temu aby właścicielowi nieruchomości władnącej przyznawać jakiekolwiek wynagrodzenie za zniesioną służebność.

Zniesienie służebności drogi koniecznej bez wynagrodzenia

Utrata wszelkiego znaczenia przez służebność drogi koniecznej następuje w razie odpadnięcia przesłanek uzasadniających ustanowienie tej służebności.

Otóż, zgodnie z art. 145 kodeksu cywilnego służebność drogi koniecznej możesz ustanowić jeżeli Twoja nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do niej budynków gospodarczych. Więcej na ten temat pisałem w TYM artykule.

Utrata przez służebność drogi koniecznej wszelkiego znaczenia nastąpi więc w sytuacji, gdy nieruchomość obciążona uzyska odpowiedni dostęp do drogi publicznej lub do należących do niej budynków gospodarczych.

Na ogół taka sytuacja będzie miała miejsce jeżeli powstanie alternatywna droga, umożliwiająca niezależny od służebności dostęp nieruchomości do drogi publicznej. Dostęp ten czynić będzie zbędnym korzystanie z drogi koniecznej.

Zniesienie służebności przesyłu bez wynagrodzenia

Służebność przesyłu umożliwia przedsiębiorcy przesyłowemu korzystanie z Twojej nieruchomości w oznaczonym zakresie zgodnie przeznaczeniem należących do niego urządzeń przesyłowych np. gazociągów czy linii energetycznych. Więcej na ten temat pisałem w TYM artykule.

Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o służebnościach gruntowych.

Oznacza to, że służebność przesyłu może zostać zniesiona bez wynagrodzenia jeżeli utraci ona dla przedsiębiorcy przesyłowego wszelkie znaczenie.

Sytuacja takowa może mieć miejsce np. gdy właściciel gazociągu wybuduje nowy gazociąg, przebiegający przez inne działki i jednocześnie przestanie korzystać z gazociągu znajdującego się na Twojej działce.

Sposób zniesienia

Jak już być może wiesz, ustanowienie służebności na drodze sądowej następuje na wniosek. Wniosek rozpoznawany jest przez sąd w ramach postępowania nieprocesowego. Więcej na ten temat pisałem w TYM artykule.

Natomiast zniesienie służebności bez wynagrodzenia następuje w ramach procesu.

Oznacza to, że musisz złożyć to sądu pozew przeciwko właścicielowi nieruchomości władnącej, w którym domagać się będziesz zniesienia obciążającej Twoją działkę służebności bez wynagrodzenia. Wyrok uwzględniający Twoje powództwo z chwilą uprawomocnienia doprowadzi do zniesienia służebności.

Jeżeli porozumiesz się z właścicielem nieruchomości władnącej to nie ma potrzeby kierowania sprawy sądu. Służebność możecie bowiem znieść bez wynagrodzenia w drodze umowy 😊

Piotr Bożałkiński
radca prawny

***

Służebność drogi koniecznej przez teren zabudowany

Należąca do dwóch pań działka nie miała dojazdu do drogi publicznej. Przez wiele lat dojeżdżały one do swej działki przez nieruchomość sąsiada.

Sytuacja ta uległa zmianie, gdy sąsiad wybudował na swojej działce garaż. Niezabudowanym pozostał wówczas wąski pasek gruntu, przez który nie mógł przejechać żaden samochód [Czytaj dalej…]

***

Przeczytaj także artykuły:

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PIOTR BOŻAŁKIŃSKI RADCA PRAWNY w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PIOTR BOŻAŁKIŃSKI RADCA PRAWNY w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: