Piotr Bożałkiński

radca prawny

Prowadzę kancelarię radcowską w Bielsku-Białej. W zakresie mojej praktyki znajduje się temat Służebności. Doradzam również klientom i reprezentuję ich przed sądami w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych i administracyjnych.
[Więcej >>>]

Ustanów służebność!

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu – linie energetyczne

Piotr Bożałkiński18 września 2020Komentarze (0)

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłuMoi klienci mieli działkę na Żywiecczyźnie.  Nad działką tą przebiegała linia energetyczna wysokiego napięcia. W związku z tym oczekiwali oni, że właściciel urządzenia zapłaci im odpowiednie wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu.

Niestety, właściciel linii energetycznej – potężny przedsiębiorca przesyłowy nie zamierzał płacić moim klientom jakichkolwiek pieniędzy ☹ Twierdził on, że przeprowadził linię za zgodą moich klientów, co nie było prawdą. Moi klienci musieli więc złożyć do sądu wniosek o ustanowienie służebności przesyłu.

Odpowiednie wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu

Jak już zapewne wiesz, przepisy kodeku cywilnego dają Ci prawo do odpowiedniego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu powinno rekompensować Ci wszelki uszczerbek jaki poniesiesz  w wyniku posadowienia na Twojej nieruchomości urządzenia przesyłowego 😊

Obejmować ono powinno szkodę jaką poniesiesz z tytułu utraty wartości nieruchomości na skutek posadowienia na niej urządzenia przesyłowego oraz wynagrodzenie za współkorzystanie z Twojej nieruchomości. Szerzej na ten temat pisałem w TYM artykule.

Strefy ochronne linii energetycznych

Składając wniosek o ustanowienie służebności przesyłu pamiętaj o tym, że wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu nie ogranicza się jedynie do pasa eksploatacyjnego linii energetycznej. Jest to pas określany przez właściciela linii energetycznej, niezbędny do korzystania z tej linii. Na ogół liczy on od dwóch do czterech metrów licząc od skrajnych przewodów.

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu powinno uwzględniać również strefę ochroną linii energetycznej. Podstawę prawną do określenia tej strefy dają przepisy §55 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz §77 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Z §55 ust. 1 pierwszego z ww. rozporządzeń wynika, iż nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w określonej w tym przepisie odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów. Wynosi ona od trzech do trzydziestu metrów, w zależności od napięcia linii energetycznej.

Z kolei z §77 drugiego z ww. rozporządzeń wynika, iż niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w określonej w tym przepisie odległości od tych linii. Wynosi ona od dwóch do piętnastu metrów, w zależności od rodzaju i napięcia linii energetycznej.

Wpływ strefy ochronnej na wykonywanie prawa własności nieruchomości i wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu

Skoro niedopuszczalne jest usytuowanie stanowisk pracy, składowisk materiałów lub maszyn i urządzeń  budowlanych w określonej w przywołanych rozporządzeniach odległości od linii energetycznej to tym samym właściciel nieruchomości jest ograniczony w możliwości jej zagospodarowania. Oznacza to chociażby brak możliwości zabudowania objętego strefą ochronną obszaru nieruchomości.

Ograniczenia w możliwości zagospodarowania nieruchomości wynikając z istnienia strefy ochronnej powinny Ci zostać skompensowane w ramach wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu 😊 Przedsiębiorca przesyłowy nie może bowiem ciężarem ograniczeń wynikających z przywołanych rozporządzeń obciążać właściciela nieruchomości.

*****

Przeczytaj również artykuły:

Kiedy możesz ustanowić służebność przesyłu?

Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu – linie telekomunikacyjne

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu – gazociągi

Służebność przesyłu

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PIOTR BOŻAŁKIŃSKI RADCA PRAWNY w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PIOTR BOŻAŁKIŃSKI RADCA PRAWNY w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: